Garažno 3D printanje

Tehnologija 3D printanja omogućava gotovo svakome da u formi fizičkog prototipa realizira vlastite zamisli koje su prethodno 3D modeliranje. U simbolički vrijednom prostoru škurinjske garaže u Ulici …