Predavanje Marka Medveda: Škurinje u prošlosti – naselje izraslo iz vinograda

Predavanje Marka Medveda: Škurinje u prošlosti – naselje izraslo iz vinograda

Bez povijesti nema budućnosti, to već znamo. A i prije betona i naselja Škurinje je imalo svoje fragmente života, otkrivamo ih…

Na temelju nepoznatog arhivskog gradiva Marko Medved iznijet će nam više podataka o spominjanju Škurinja, mahom u kontekstu pravnih poslova i oporuka crkvenih struktura Rijeke. Pri tome pažnju osobito posvećuje augustinskom samostanu sv. Jeronima koji je u predindustrijskom vremenu posjedovao više dobara u bližoj i daljoj okolici Rijeke, među kojima i na Škurinjama.

Sudjelovanje je potrebno prijaviti na mail skurinjskisusjedi@gmail.com.

Docent dr. sc. Marko Medved, rođen 3. rujna 1974. u Rijeci. Filozofsko-teološki studij pohađa na Teologiji u Rijeci od 1996. do 2002. Na poslijediplomskom studiju crkvene povijesti Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu je od 2002. gdje 2004. postiže licencijat (magisterij), a doktorsku radnju La Chiesa cattolica a Fiume (1920-1938): amministratori apostolici e vescovi di una diocesi plurinazionale in epoca fascista uspješno brani 20. prosinca 2007. Na Teologiji u Rijeci predaje od ak. god. 2005./2006. na katedri crkvene povijesti. Docent je od 2012. godine.

Autor je knjiga: Riječka Crkva u razdoblju fašizma. Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji, Kršćanska sadašnjost – Riječka nadbiskupija – Državni arhiv u Pazinu, Zagreb, 2015. i knjige: Povijest župe Svetoga Mateja, Župa Svetoga Mateja, Viškovo, 2015