Tko su ljudi i mjesta iza naziva škurinjskih ulica?

Tko su ljudi i mjesta iza naziva škurinjskih ulica?

Na nazive ulica se naviknemo tako da o njihovom značenju obično ni ne razmišljamo. Škurinje kao osamdesetih godina relativno novo naselje bez neke posebne povijesti morale su dobiti postupno potpuno nova imena (vidjeti više o izgradnji naselja ovdje).

Logika kojom su se mahom vodili je takva da su nazivi uglavnom davani prema članovima antifašističkog odnosno partizanskog pokreta što je ostao slučaj s većinom ulica i do danas.

Na fotografiji: Neobične ideološke igre i srazovi na škurinjskim zidovima.

U edukacijske svrhe donosimo mali vodič prema podacima sa stranice Porijeklo naziva ulica grada Rijeke.

Osječka ulica

Očito nosi ime prema hrvatskom gradu u Slavoniji i to je njeno jedino značenje. Prije toga nosila je ime prema Đuri Strugaru, vrlo istaknutom komunistu iz Cetinja, kasnije s djelovanjem u Beogradu.

Drežnička ulica

Drežnica je mjesto u Karlovačkoj županiji čiji je velik broj građana sudjelovao u antifašističkoj borbi, a sama je više puta spaljivana s više od 1 000 žrtava. Čak se neko vrijeme zvala Partizanska Drežnica. 

Negrieva ulica

Aldo Negri bio je talijanski antifašist, član partizanskog pokreta u Istri te je i poginuo 1944. godine. Ranije se zvala Opatijskom ulicom.

Ulica Save Vukelića

Hrvatski antifašist, partizan i narodni heroj upravo iz Drežnica. Komandat VI. primorsko-goranske brigade, prvi zapovjednik 43. Istarske divizije. Djelatnik JNA nakon rata.

Budicinova ulica

Giuseppe Budicin Pino također je antifašist talijanskog podrijetla iz okolice Rovinja gdje je i organizirao prve partizanske jedinice.  Nekad se zvala Ulicom 8. marta prema Danu žena.

Ulica 22. lipnja

Prema datumu osnivanja Sišačkog partizanskog odreda, prva oružana jedinica u Hrvatskoj u borbi protiv nacista. Danas se obilježava kao Dan antifašističke borbe. Ranije se isto zvala prema danu ustanka, ali naroda Like i Korduna i to 27. srpnja koji je posljednjih godina izazivao dosta sporova.

Ulica Ive Lole Ribara

Jedan od najistaknutijih organizatora partizanskog pokreta i partizanskog zrakoplovstva. Poginuo pri polijetanju. Nekad se po njemu zvala i lokalna osnovna škola koja je postala Ivana Zajca.

Ulica Save Jugo Bujkove

Jedina žena u ovom društvu. Sava Jugo Bujkova bila je antifašistkinja s Kastva, jedna od organizatorica Komunističke partije na Liburniji.

Ulica Škurinjskih žrtava

Kao što ime kaže odnosi se na stradale s područja Škurinja i to u Drugom svjetskom ratu, kao i spomenik u “starom naselju”. Škurinje su naime između dva svjetska rata bile granično selo, s malobrojnim stanovnicima i s jugoslavenske i talijanske strane granice.

Sadska ulica

Prema istoimenoj riječi koja označava prostor s obrađenim njivama. Naziv se često javlja u okolici Rijeke od XVI. stoljeća nadalje.

Ulica Milana Rustanbega

Hrvatski antifašist iz Delnica, stradao kao partizan u borbama oko Zlobina 1944. godine.

Ulica XIX. udarne divizije

Dalmatinska partizanska divizija, a originalan naziv joj sadrži i pojam “sjevernodalmatinska”. Djelovala je na području Ravnih kotara, a potom sudjelovala u operacijama u Hrvatskom primorju.

Eto toliko, nadamo se da je vodič koristan. O imenu samog naselja i nekim drugim imenima lokaliteta ćemo u drugim člancima…

Napomena: Škurinjski susjedi su nepolitička platforma grupe građana različitih vrijednosnih i ideoloških pogleda usmjerenih prema stvaranju Škurinjskog kulturnog centra i aktivnije zajednice.